privacy
Wij zijn voorzichtig met uw gegevens  !

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand.
Wij dragen er zorg voor dat deze vertrouwelijk worden behandeld.
VOCwaarland gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens alleen voor het opstellen, verwerken en afhandelen van fakturen en het verwerken en bezorgen van bestellingen. 
Uw gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld of verkocht en veilig bewaard binnen onze bedrijfsvestiging.

Privacy en internet
               
Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. 
Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst. 
Daardoor hoeft U niet bij elk volgend bezoek weer dezelfde informatie in te voeren.

Uw emailadres                         

Het door U verstrekte emailadres wordt alleen gebruikt voor de persoonlijke communicatie met U en NOOIT verstrekt aan derden voor commercieel of ander gebruik.